Jazda mimo región Banská Bystrica, sadzba 0,40€/km
Prihlásenie | Registrácia
Funtaxi

O firme

Firma FUN TAXI bola založená v roku 1991 za účelom prevádzkovania vnútroštátnej osobnej taxi služby. V súčasnej podobe funguje od roku 2000. Počas tohto obdobia prešla firma viacerými zmenami, ktorých výsledok je možné vidieť v dnešnom pôsobení na trhu v meste Banská Bystrica, kedy sa vyprofilovala do jednej z vedúcich firiem v tomto odvetví. Naša história ako aj súčasnosť preto dáva záruku ďalšiemu skvalitňovaniu našich súčasných služieb, ktoré sú poskytované v súlade so zákonom na vysokej úrovni. Značka „FUN TAXI“ je dnes vnímaná širokou banskobystrickou verejnosťou ako značka kvalitných služieb v odvetví taxislužieb a náš cieľ je poskytovať tieto služby jednak obchodným partnerom ako aj verejnosti. 

Naša taxislužba rešpektuje v plnom rozsahu znenie zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ktorý nadobudol účinnosť od 01.03.2012 a radikálne zmenil doterajšie podmienky pre výkon taxislužby. S ohľadom na túto skutočnosť nezamestnávame a ani nepoverujeme výkonom taxislužby nekvalifikovaných vodičov, nepodporujeme nelegálne zamestnávanie a ani nevyužívame formu nepravidelnej osobnej prepravy, nahrádzajúcej fungovanie riadnej taxislužby.

Všetci naši vodiči sú držitelia odbornej spôsobilosti, psychotestov, zdravotných prehliadok a poistenia. Vozidlá majú vybavené certifikovaným taxametrom príslušným metrologickým ústavom. Naša taxislužba podniká len zo stanovíšť na ktoré má určenie stanovišťa dopravcu a sú riadne vyznačené dopravným značením.

 

Sme jediná taxislužba v Banskej Bystrici ktorá spĺňa všetky podmienky podľa zákona č. 56/2012.

 

 Funtaxi

TOPlist